Høyring: søknad frå Vartdal Gjenvinning AS om endring av tillatelse

Vartdal Gjenvinning AS søkjer om å endre rammene i utsleppsløyvet sitt. Verksemda ynskjer mellom anna å auke mottak av metall frå 30.000 tonn til 50.000 tonn.

Last ned søknadsdokumentet

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller fmmrpost@fylkesmannen.no, før 7. november 2020.