Høyring: Revidert plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen

Bildet viser planen trykkt opp og ligger på eit bord. - Klikk for stort bilete

Ørsta kommune sender ut på høyring Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen.

Planen er felles for alle offentlege grunnskular i Ørsta kommune og har vore revidert gjennom vinteren 2023-2024 grunna iverksetting av ny opplæringslov frå 1.8.2024.

Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen - (PDF, 2 MB)

Høyringsfrist: 14. april 2024

Eventuelle innspel skal vere skriftlege, merkast sak sak 24/1441 og sendast per e-post til postmottak@orsta.kommune.no eller per post til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.

Følg oss