AKTUELT NO:

Høyring: Plan for trygt og godt skulemiljø

Levekårsutvalet har i møte 31.8.22, sak 23/22, gjort vedtak om å legge Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen ut på høyring.

Dokument:
Plan for trygt og godt skulemiljø med vedlegg (PDF, 4 MB)

Merknad kan sendast til postmottak@orsta.kommune.no eller Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merk med sak 22/406. Frist for merknad er 01.10.2022.

Følg oss