Høyring: Kommunedelplan levekår 2018 - 2024

Levekår - Klikk for stort bilete Marius Beck Dahle
Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 18. 09.2018 gjort vedtak om å legge Kommunedelplan for levekår 2018– 2024 ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14.

Målsetting med planen er å vise retning for ønska utvikling av levekårstilhøva i kommunen. Planen gjer dette ved å vise til strategiar for korleis kommunen skal arbeide med levekår og folkehelseutfordringar i eit tenesteperspektiv.

Planframlegget og andre aktuelle dokument i saka er tilgjengeleg i lenka til høgre, og på servicekontoret på Ørsta rådhus
 

Dokument:

.

Merknad:

Merknader til planframlegget skal vere skriftlege og sendast til: postmottak@orsta.kommune.no, eller Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, og merkast med saksnr. 2017/293.

Merknadsfrist er 9. november 2018.

Fann du det du lette etter?