Høyring: Forskrift om skulerute for Ørstaskulen

Unsplash

Ørsta kommune sender ut på høyring Forskrift om skulerute for Ørstaskulen

Forskrifta gir informasjon om kva skule- og feriedagar elevane har i skuleåret 2024–2025. Elevane har rett og plikt til å møte på skulen på dei fastsette skuledagane. Forskrifta gjeld for elevar ved alle offentlege grunnskular i Ørsta kommune skuleåret 2024–2025.

Forskrift om skulerute for Ørstaskulen

Høyringsfrist: 21. juni 2024

Eventuelle innspel/merknader merkast med saksnr. 24/2456 og sendast til: 

Ørsta kommune
Adresse: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta
E-post: postmottak@orsta.kommune.no

 

Følg oss