Høyring: Bustadsosial handlingsplan 2024–2031

Framlegg til bustadsosial handlingsplan 2024–2031 og tidsplan for handlingsdelen er lagd ut på høyring.

Saksdokument:

Merknadar kan sendast til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, eller e-post til postmottak@orsta.kommune.no merka «Bustadsosial handlingsplan 2024–2031, saksnr. 24/2519».

Høyringsfristen er 30. juni 2024.

Følg oss