Godtgjersle for Vest kontroll representantskap og valnemnda for representantskapet

Ørsta formannskap vedtok i møte 7.9.21, å legge på høyring «Godtgjersle for Vest kontroll representantskap og valnemnda for representantskapet», med høyringsfrist 25.10.21.

Ev merknadar skal vere skriftlege og kan sendast til postmottak@orsta.kommune.no eller Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, merka 20/6603.

Sjå saksdokument

Følg oss