Godkjende planar: Naustområde på Leira og Morkaneset

Godkjende planar_LeiraogMorkaneset.png - Klikk for stort bilete Ørsta kommunestyre har i medhald av plan- og bygningslova §12-12, i møte 24.05.2018 eigengodkjend følgjande planar:

Detaljreguleringsplan for naust og rorbuer på Leira - sak nr. 2015/688.

Detaljreguleringsplan for Morkaneset naustområde (BUN6) - sak nr. 2016/1223


 

Påklaging av godkjenning:

Godkjenninga kan påklagast innan 3 (tre) veker. Ei ev. klage må vere grunngjeven og skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men vert å sende til

Ørsta kommune
plan- og miljøavdelinga
6153 Ørsta.
 
Klagen kan også sendast som e-post til postmottak@orsta.kommune.no, og merkast med saksnummer.
 
Godkjend plan er bindande innanfor planområdet, for alle arbeid og tiltak som er nemnde i§§ 20-1 og 20-2 i pbl. Det same gjeld frådeling og annan bruk som kan vanskeleggjere gjennomføringa av planen.
Fant du det du lette etter?