Adresser til hytter og seterhus i Ørsta - adresseprosjektet del 4

Illustrasjonsbilete: Myklebust setremark - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilete: Myklebust setremark

Levekårsutvalet har handsama tilråding til namnsetjing av setrar/vegar og hytteområde i tidlegare Ørsta kommune, – i alt 43 kartfesta punkt.

 

Tilrådinga og saksutgreiinga (med vedlegg) ser du her:

Innsyn i saka er også tilgjengeleg på servicekontoret på rådhuset.


Merknadar:

Frist for merknader er sett til 5.oktober 2018 til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.


NB: Tilsvarande namnsetjing for Vartdal og Hjørundfjord kjem seinare.

Fant du det du lette etter?