Varsel om søknad: Endring av løyve til utslepp frå landbasert oppdrettsanlegg Barstadvik-Aqua Gen Profunda AS

Skjermbilete frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal (13.04.2018) - Klikk for stort bileteSkjermbilete frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal (13.04.2018) Aqua Gen Profunda AS søkjer om endring av løyve etter forureiningslova til landbasert oppdrettsaktivitet på Barstavika. Det blir no søkt om å få auke bruken av fôr frå 100 til 300 tonn per år. - Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Dokument

Varsel om søknad

Søknad med vedlegg

Søknad om endring av utsleppsløyve etter forureiningslova - offentleg ettersyn

 

Merknader

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 MOLDE, eller fmmrpostmottak@fylkesmannen.no innan 14.05.2018.

Sist endra 13.04.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering