Varsel om planoppstart E39 Liadal

Kart_liadal.jpg - Klikk for stort bilete www.kommunekart.com

 

Statens vegvesen skal i samarbeid med Ørsta kommune utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 på Liadal, og ber om innspel til arbeidet.

Plangrense - Klikk for stort biletePlangrense

 

Mål for planarbeidet er å skaffe formelt grunnlag til utbetring av E39 på strekninga. Store delar av vegstrekninga ligg i sidebratt terreng og vegen er svært smal. Det er dårlege siktforhold, og det er heller ikkje løysing for mjuke trafikantar på strekninga.

(Trykk på biletet for å gjere det større)

 

 

 

Meir informasjon finn du under: 

Heimeside Statens vegvesen

Brev frå Statens vegvesen

 

Innspel:

Vi ber om at innspel til planarbeidet eller andre relevante opplysningar til planprosessen vert sendt skriftleg innan 10.02.2018 til: 

Sist endra 11.01.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering