Søknad om arealutviding av oppdrettsanlegg, Sagelva i Hjørundfjorden

Oversiktskart 1:5000 - Klikk for stort bileteOversiktskart 1:5000

Marine Harvest AS, Region West – søknad om løyve etter akvakulturloven til arealutviding av oppdrettsanlegg i sjø på lokalitet 13249 Sagelva i Hjørundfjorden.

Marine Harvest AS søkjer om å utvide anleggsramma med to bur for å gje betre handtering av fisken ved vaksinering og lusebehandling. Det er ikkje søkt om auka biomasse. Ørsta kommune har gitt dispensasjon frå kommuneplanen for omsøkte endring etter plan- og bygningsloven.

Saksdokumenta er lagde ut til offentleg ettersyn ved Ørsta rådhus, servicekontoret og nedst i artikkelen.

Merknader til søknaden kan sendast til Ørsta kommune, plan- og miljøavdelinga, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, eller som e-post til postmottak@orsta.kommune.no innan 4.november. 

 

Saksdokument

Søknad 29.09.2017

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg

 

Fiske-Liv AS - Miljøundersøkelse 30. august.2012

Fiske-Liv AS - Miljøundersøkelse 12. mars.2013

Fiske-Liv AS - Strandsoneundersøkelse 29. august.2013

Fiske-Liv AS - MOM B undersøkelse 4.september 2014

Fiske-Liv AS - MOM C undersøkelse 30. oktober 2014

Strømrapport juni-juli 2016

 

Innmelding av posisjonar for akvakulturanlegg

Diverse skisser og teikningar - fortøyningar mm

Kart opptrekksbøyer

Opptrekksbøye - markeringslys

 

Brev til Marine Harvest Norway AS, oversendingsbrev om dispensasjon

Dispensasjon saksprotokoll

Sist endra 04.10.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
Login for redigering