Osgeila – mellombels trafikktryggingstiltak – framlegg til høyring og offentleg ettersyn

Illustrasjonsbilete. Kommunekart.no - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilete. Kommunekart.no

Samfunnsutvalet i Ørsta, har i møte 03.10.2017 gjort vedtak om å legge framlegg til mellombels trafiktryggingstiltak i Osgeila etter alternativ 1, ut til høyring og offentleg ettersyn.  Vedtaket går ut på å setje opp bom nord for Osgeila 17.

Dokumenta vert lagt ut på Ørsta rådhus frå 14.10.2017 – 11.11.2017.

Merknader skal vere skriftlege og kan sendast til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta eller som e-post til postmottak@orsta.kommune.no, innan 11.11.2017.

 

Dokument:

Samfunnsutvalet sitt vedtak

Saksframlegg frå rådmannen i Ulstein

Kartvedlegg alternativ 1

Kartvedlegg alternativ 2

Kartvedlegg alternativ 3

Kartvedlegg alternativ 4

Kartvedlegg alternativ 5

Kartvedlegg alternativ 6

 

Gjeldande reguleringsplan

Reguleringsplan under arbeid

Sist endra 12.10.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
Login for redigering