Offentleg ettersyn - Kommunedelplan for kulturminne og -miljø

Lita_Kulturminne_framside.png - Klikk for stort bilete

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 30. 05.2017 gjort vedtak om å legge Kommunedelplan for kulturminne og -miljø 2017– 2025 ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommunedelplan for kulturminne- og miljø

Formål med planen er å gje ei oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen, og identifisere kulturminne som ikkje har eit formelt vern i dag men som er viktige å ta vare på for framtida. 

Planframlegget er også tilgjengeleg på servicekontoret på Ørsta rådhus. 
 
Merknader til planframlegget skal vere skriftlege og sendast til: postmottak@orsta-kommune.no, eller Ørsta kommune, plan- og utviklingsstaben, 6153 Ørsta, og 
merkast med saksnr. 2014/1310.
 
Merknadsfrist er 31. august 2017. 
 
Sist endra 07.08.2017
Fann du det du leita etter?

snakk med oss.png

Kontakt

Gro Anita Bårdseth Planleggar
903 60 729
@ Gro Anita Bårdseth
Login for redigering