Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for samleveg i Smådalane

Kartutsnitt.jpg - Klikk for stort bilete

Detaljreguleringsplanen for samleveg i Smådalane er lagt ut til offentleg ettersyn.

Formannskapet gjorde den 06.02.2018 vedtak om å legge detaljreguleringsplan for samleveg i Smådalane ut til offentleg ettersyn i seks veker. Føremålet med planen er å legge til rette for samleveg med gang-/sykkelveg fram til Eliholen og Hansholen.

Plandokumenta finn du her, eller ved å vende deg til kommunen.

Den 28.02.18 kl. 1800 vert det informasjonsmøte i kommunestyresalen på Ørsta rådhus.

Merknader til planframlegget må vere skriftlege, og skal sendast til postmottak@orsta.kommune.no, eller Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta innan 31.03.2018. Merk epost/brev med saksnummer 2017/588.

Sist endra 16.02.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering