Ny lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr - Høyring

Leiing teknisk sektor - heimesida.jpg - Klikk for stort bilete

Ørsta kommune har forslag til ny lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr ute til høyring. 

Forskrifta skal regulere feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg i samsvar med brann- og eksplosjonsvernlova § 11 første ledd bokstav h). Du kan lese dokumenta her: Forskrift om feie- og  tilsynsgebyr og Høyringsbrev,  dei er også tilgjengeleg på servicekontoret. Merknadar sendast til Ørsta kommune, dalevegen 6, 6153 Ørsta eller på e-post til: postmottak@orsta.kommune.no. Frist for innsending av fråsegn er satt til onsdag 01.11.2017.   

Sist endra 28.09.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.

snakk med oss.png

Login for redigering