Kulturminneplanen er vedteke

Naustrekke, Barstadvik. - Klikk for stort bileteNaustrekke, Barstadvik. Håvard Myklebust

Ørsta kommunestyre har i medhald av plan- og bygningsloven § 11-15, i møte 14.12.2017 eigengodkjend Kommunedelplan kulturminne og -miljø 2017-2025. Vedtaket kan ikkje påklagast.

Kommunedelplanen identifiserer kulturminne av lokal verdi i Ørsta kommune som er viktig å ta vare på for framtida.

Sist endra 15.01.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering