2. gongs høyring av forskrift om anløpsavgift

friluftslivets aar .jpg - Klikk for stort bilete

Ørsta kommune er og ønskjer å vere ein god og framtidsretta samfunnsaktør, og bidra til positiv utvikling. Kommunen har ansvar for sikkerheit og god framkomst i kommunen sitt sjøområde, samt planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av offentlege hamner og kaianlegg. 

Dokumentet som ligg til høyring og informasjon om hamneregulativ, finn du på lenkja: 

Utkast til forskrift om anløpsavgift - 2. gongs høyring


Vi ser større ferdsel på sjøen, og Hjørundfjorden blir stadig meir populært å besøke, også sjøvegen. Då må vi tenkje sikring av sjøområda og utvikling av kaianlegga. Kommunen ønskjer ein meir aktiv lokal hamne- og farvasspolitikk. Som eitt av fleire grep for å kunne styrke dette arbeidet, vil kommunen innføre anløpsavgift og hamneregulativ (betaling for bruk av infrastruktur og andre tenester i hamna)  

Ørsta formannskap handsama i møte den 16.01.2018 framlegg til forskrift om anløpsavgift for Ørsta kommune. Formannskapet gjorde vedtak om å legge framlegget ut til 2. gongs høyring, jf. forvaltningslova § 37.

Send gjerne inn merknader, seinast innan 8. mars 2018.

Merknader til høyringa kan sendast til e-post til postmottak@orsta.kommune.no, evt  Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. 

Sist endra 25.01.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering