Kunngjeringar
Publisert 02.06.2017
Lita_Kulturminne_framside.png

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 30. 05.2017 gjort vedtak om å legge Kommunedelplan for kulturminne og -miljø 2017– 2025 ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering