Kunngjeringar
Publisert 05.03.2018
2018-03-05_1518.jpg

Ørsta kommune varslar med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde. Det er aktuelt å handsame endringane som ei mindre endring jf. pbl §12-14.

Publisert 16.02.2018
Kartutsnitt.jpg

Detaljreguleringsplanen for samleveg i Smådalane er lagt ut til offentleg ettersyn.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering