Kunngjeringar
Publisert 12.10.2017
Osgeila_kart.PNG

Samfunnsutvalet i Ørsta, har i møte 03.10.2017 gjort vedtak om å legge framlegg til mellombels trafiktryggingstiltak i Osgeila etter alternativ 1, ut til høyring og offentleg ettersyn.  Vedtaket går ut på å setje opp bom nord for Osgeila 17.

Publisert 04.10.2017
oversiktskart.jpg

Marine Harvest AS, Region West – søknad om løyve etter akvakulturloven til arealutviding av oppdrettsanlegg i sjø på lokalitet 13249 Sagelva i Hjørundfjorden.

Publisert 28.09.2017
Leiing teknisk sektor - heimesida.jpg

Ørsta kommune har forslag til ny lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr ute til høyring. 

Publisert 18.09.2017
Vartdal kraftverk.jpg

NVE har motteke ein søknad frå Tussa Energi AS, datert 30.08.2017, om løyve til opprusting og utviding av Vartdal kraftverk i Ørsta kommune.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
Login for redigering