Kunngjeringar
Publisert 07.01.2019
Ørstahallen_skisse

Det er no høve til å søkje på treningstid i nye Ørstahallen.

Det kan søkast treningstid mellom 15:00 og 21:00 (ferdig 22:00), måndag til fredag.  Det er mogleg å søkje om treningstid på speleflater, friidrettsfasilitetar og treningsrom (bordtennisrom)

Publisert 03.01.2019
Fartsgrense farvatn

Kystverket har no godkjent kommunestyret si forskrift om fartsgrense i sjø som vil tre i kraft frå 1. mars 2019.

Publisert 04.12.2018
Vannscooter 1

Formannskapet har i sak 94/18 fastsett ei lokal forskrift om bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag i Ørsta kommune. Forskrifta gjeld frå 1. desember 2018 og slår fast at bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag (ferskvatn) er forbode.

Fann du det du lette etter?