Kunngjeringar
Publisert 23.07.2018
Hall

Treningstidene i Ørstahallen og ved Vikemarka skule gjeld ut 2018, fram til den nye fleirbrukshallen opnar i januar 2019.
Kunngjering om søknadsfrist kjem seinare

Publisert 14.06.2018
Varsel om utvida område Vartdal

I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.

Fant du det du lette etter?