AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Kommunalt tilskot til idrettsanlegg

Klikk for stort bileteLag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå  spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2021. 

Søk om tilskot til idrettsanlegg

Det skal søkjast på førehand med grunnlag i behovsplanar for tiltak som vert gjennomførde i år. Tilskotet vert utbetalt på etterskot utifrå dokumenterte kostnader. Ordninga gjeld ikkje vanlege driftskostnader. Søknadsskjemaet har nærare retningsliner.

Kontakt

Jostein O. Mo kulturrådgjevar
70 04 98 52
@ Jostein O. Mo