Kommunalt tilskot til idrettsanlegg

Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå  spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2021. 

Søk om tilskot til idrettsanlegg

Det skal søkjast på førehand med grunnlag i behovsplanar for tiltak som vert gjennomførde i år. Tilskotet vert utbetalt på etterskot utifrå dokumenterte kostnader. Ordninga gjeld ikkje vanlege driftskostnader. Søknadsskjemaet har nærare retningsliner.

Kontakt

Ingvild Endal folkehelsekoordinator/kulturkonsulent
917 65 389
@ Ingvild Endal