Kommunalt tilskot til forsamlingshus

Klikk for stort bilete

Tilskot vert primært gitt til bygningsmessige forbetringar eller andre tiltak som har positiv innverknad på bruken av huset. Det vert ikkje gitt generelt driftstilskot. Søknadsfrist er 20. mars 2020.

Digitalt: Søknadsskjema

PDF: Søknadsskjema

Søknadsskjemaet har nærmare retningsliner. 

 

 

 

Kontakt

Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70049852
@ Jostein O Mo

Nyhende