Kommunalt tilskot til kulturføremål

Klikk for stort bileteSøknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april 2019
(Det vil bli lyst ut når du kan søkje for 2020)
.

Det skal leggjast ved årsmelding og rekneskap.


NB: Du kan også levere søknaden på papirskjema som ein får på rådhuset/servicekontoret.