Kommunalt tilskot til kulturføremål

Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april kvart år.
 

Søknadsskjema  

Det skal leggjast ved årsmelding og rekneskap.

 

Meir informasjon

Folkehelsekoordinator Ingvild Endal

Kontakt

Ingvild Endal folkehelsekoordinator/kulturkonsulent
917 65 389
@ Ingvild Endal