Kommunalt tilskot til kulturføremål

Kulturmidlar.jpgSøknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 14. august.
 

Kommunestyret vedtok 16. juni 2022 å løyve kulturtilskot for tildeling i 2022.

Ved søknad skal det skal leggjast ved årsmelding og rekneskap.
 

Meir informasjon

Folkehelsekoordinator Ingvild Endal

Kontakt

Ingvild Endal folkehelsekoordinator/kulturkonsulent
91765389
@ Ingvild Endal