Kommunalt tilskot til idrettsanlegg

Løpebane.jpg - Klikk for stort bilete

 

Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå  spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2018. 

 


Det skal søkjast på førehand med grunnlag i behovsplanar for tiltak som vert gjennomførde i år. Tilskotet vert utbetalt på etterskot utifrå dokumenterte kostnader. Ordninga gjeld ikkje vanlege driftskostnader.

Søknadsskjemaet har nærare retningsliner.

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 09.03.2018
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70049852
@ Jostein O Mo

Nyhende