Nye Ørstahallen

Klikk for stort bilete

Nye Ørstahallen hadde offisiell opning 27. januar 2019. 
 

Følg oss på Facebook


Fakta om Ørstahallen

Byggherre og eigar Ørsta kommune v/ seksjon eigedom

Areal for idrettsaktivitet: Areal for idrettsaktivitet: Speleflater tilrettelagd for:
Brutto areal 8500 m2 Tal speleflater 3 stk (som kvar kan delast i 2 med skilleveggar) 3 stk handballflater + matchbane
Fri takhøgde speleflater 9 m Klatrehall med 15 m høg klatrevegg, kursvegg, buldrevegg og alpin redning 4 baner minihandball
Antal rom: 119 Løpebaner friidrett med hoppegrop 3 baner futsal
Godkjent max personopphald 2284 (kan vere fleire med ekstra vakthald) Styrketreningsrom m/apparat 2 baner innebandy
Tal sitteplassar tribuner 1100 Treningsrom for bordtennis og anna aktivitet 1 bane el-innebandy
ØIL har eige klubblokale, FFO-lokale, kjøkken, kontor og garderobe Utvendig løpebane under tak 4 baner basket + matchbane
Rom for administrasjon, klubbrom, møterom 12 baner badminton
Felles vrimleareal og foajé 3 baner volleyball
Har eiga skadestove 1 bane for turn m/turngrop
Lager for idrettsutstyr
Stor port der ein kan køyre inn utstyr i hallen
Teknisk rom og reinhaldssentral
Hallen er universelt utforma og det er montert teleslyngeanlegg i alle opphaldsrom

Garderobekapasitet:

  • 10 garderober, kvar har plass til 26 personar
  • 10 mindre garderober for dommarar og lærarar 

Potensiale for store mesterskap:

Hallen er tilrettelagd og har potensiale for store mesterskap; både nasjonalt og internasjonalt
Dette gjeld idrettane handball, klatring, bordtennis, basketball, men også andre idrettar har moglegheiter for slike arrangement.

Ny svømmehall?

Kommunestyret har vedteke budsjettmidlar kr 1 mill til utgreiing av forprosjekt i 2019. Ny svømmehall er tenkt bygd inntil klatreveggen og får felles inngangsparti med Ørstahallen. Utgreiingsarbeidet vert leia av seksjon eigedom og sak vert lagt fram for politisk handsaming i løpet av 2019. Det er opp til kommunestyret å avgjere om det vert løyvd midlar til bygging av svømmehall i 2020/2021. 

 

Planteikningar

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Fann du det du lette etter?