Spelemidlar til idrettsanlegg

Idrettsanlegg.jpg - Klikk for stort bilete

Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2017. Tilskot kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv. 

Til no godkjende søknader og kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er avgjerande forprioriteringa.
Søknaden/planane må ha idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning som vedlegg. For nærmiljøanlegg gjeld særskilde reglar.
 
Tidlegare søknader må fornyast for å telje med vidare. Søknader som kjem inn etter fristen har ikkje krav på vidare handsaming. Søknadsskjema er tilgjengeleg og skal leverast elektronisk på nettstaden www.idrettsanlegg.no. Det er nytt skjema i år.
Sist endra 29.09.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
Login for redigering