Ønskjer du å TA TAK?

TA TAK - bilete.jpg - Klikk for stort bilete

 

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. 

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

 • Meistring og verdigheit
 • Tvang og rettigheiter
 • Behandling
 • Pårørandeorganisasjonar
 • Søsken og andre barn i familien
 • Familieperspektivet

Det er to innlegg på kvar kurskveld. Eit av fagpersonar frå kommune eller 2.-linjetenesta og eit av personar som deler eigne erfaringar.

Kurset vert halde på HakalleStrandhus (nedanfor Hakallegarden) onsdagar kl. 18.00-20.30, med oppstart 20.9.2017. 

For meir informasjon eller påmelding, ta kontakt med Magni eller Perdis innan 6.september 2017:

Magni Vildalen magni.vildalen@vanylven.kommune.no Tlf. 480 43 273
Perdis Skarmyr perdis.skarmyr@vanylven.kommune.no Tlf. 90500219

Arrangør: Vanylven kommune i samarbeid med kommunene Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Volda og Ørsta, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus) Lærings- og mestringssenteret, TSB Ålesund og DPS Volda

Sist endra 07.08.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.

snakk med oss.png

Login for redigering