Offentleg ettersyn: Planprogram for kommunedelplan for E39 - Ørstafjordkryssing

2017-03-17_0854.jpg

Planprogram for kommunedelplan for E39 - Ørstafjordkryssing er lagt ut til offentleg ettersyn jf. pbl §11-13

Planprogrammet skisserer rammer og utgreiingstema for kommunedelplanen. Målet er å avklare trasèval som skal utgreiast for kryssing av Ørstafjorden for framtidig E39 utanfor Ørsta sentrum.

Merknader til planprogrammet skal vere skriftlege, og skal sendast til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merknadane må vere sendt inn innan 29.04.2017.

Du finn lenke til plandokumenta i margen til høgre. Plandokumenta er også tilgjengeleg på Ørsta rådhus.

Det vert ope medverknadsmøte
20.april 2017, kl.18.00-19.30
Kommunestyresalen, Ørsta Rådhus

Sist endra 21.04.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Lokal rammeplan i fokus
  Nok ein gong har den lokale rammeplanen til Ørstabarnehagen fått merksemd utanfor kommunegrensene. Denne gongen er det bladet Utdanning som har publisert ein artikkel om den felles satsinga til barnehagane i kommunen.
 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.

snakk med oss.png

Login for redigering