Offentleg ettersyn: Planprogram for kommunedelplan for E39 - Ørstafjordkryssing

2017-03-17_0854.jpg

Planprogram for kommunedelplan for E39 - Ørstafjordkryssing er lagt ut til offentleg ettersyn jf. pbl §11-13

Planprogrammet skisserer rammer og utgreiingstema for kommunedelplanen. Målet er å avklare trasèval som skal utgreiast for kryssing av Ørstafjorden for framtidig E39 utanfor Ørsta sentrum.

Merknader til planprogrammet skal vere skriftlege, og skal sendast til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merknadane må vere sendt inn innan 29.04.2017.

Du finn lenke til plandokumenta i margen til høgre. Plandokumenta er også tilgjengeleg på Ørsta rådhus.

Det vert ope medverknadsmøte
20.april 2017, kl.18.00-19.30
Kommunestyresalen, Ørsta Rådhus

Sist endra 21.04.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
 • Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing
  Styrarar og pedagogisk leiarar frå alle barnehagane i Ørsta var torsdag og fredag samla i Loen til leiarsamling.
 • Saman om Ørstabarnehagen
  I dag, 24. mars held Ørstabarnehagen studiedag på Ørsta kulturhus. Vel 230 tilsette er samla til startskotet for utviklingsarbeidet ”Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing”.

snakk med oss.png

Login for redigering