Invitasjon til fagdag om individuell Plan (IP)

logo_fagdag.PNG - Klikk for stort bilete

  23.november 2017, Ålesund Rådhus. Bystyresalen, kl.10 – 16.00. Registrering frå kl.09.30

Målgrupper: Brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

Målsettinga: Informere om og fremme bruken av individuell plan.

Programmet:

●     Orientering om individuell plan - Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Eilin Reinaas

●     Brukar og pårørande deler si erfaring med individuell plan.

●     E-læring - Koordinerande eining i Møre og Romsdal HF v/ Anne Hollingen

●     Erfaringar med bruk av individuell plan

o     Tildelingskontoret/ koordinerande eining i  Ålesund kommune v/ Mona Vedlog

o     NAV - ansatt frå kommune på Sunnmøre

o     Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ seniorrådgivar Eilin Reinaas

o     Politikar frå Ålesund kommune

o     Pasient- og brukarombud i Møre og Romsdal v/rådgivar Reidun E. H. Swan

●     Gruppearbeid med oppsummering i plenum

Arrangør: Koordinerande eining og Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Møre og Romsdal - HF, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse (LPP), Tildelingskontoret/Koordinerande eining i Ålesund kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontaktperson: Anne Hollingen tlf 908 06 996/epost: anne.hollingen@helse-mr.no


Påmelding innan 1.november 2017

Fagdagen er gratis.

Det vil bli servert enkel lunsj.
 

Påmeldingsskjema:

I skjemaet kan du gjere greie for spesielle behov som t.d. behov for tolketeneste, særskilte behov knytta til mat og eventuelt anna. Lokalet har teleslynge.

Klikk her for å gå til påmeldingsskjema.

Sist endra 09.10.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering