Invitasjon til fagdag om individuell Plan (IP)

logo_fagdag.PNG - Klikk for stort bilete

  23.november 2017, Ålesund Rådhus. Bystyresalen, kl.10 – 16.00. Registrering frå kl.09.30

Målgrupper: Brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

Målsettinga: Informere om og fremme bruken av individuell plan.

Programmet:

●     Orientering om individuell plan - Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Eilin Reinaas

●     Brukar og pårørande deler si erfaring med individuell plan.

●     E-læring - Koordinerande eining i Møre og Romsdal HF v/ Anne Hollingen

●     Erfaringar med bruk av individuell plan

o     Tildelingskontoret/ koordinerande eining i  Ålesund kommune v/ Mona Vedlog

o     NAV - ansatt frå kommune på Sunnmøre

o     Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ seniorrådgivar Eilin Reinaas

o     Politikar frå Ålesund kommune

o     Pasient- og brukarombud i Møre og Romsdal v/rådgivar Reidun E. H. Swan

●     Gruppearbeid med oppsummering i plenum

Arrangør: Koordinerande eining og Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Møre og Romsdal - HF, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Landsforeninga for Pårørande innan Psykisk helse (LPP), Tildelingskontoret/Koordinerande eining i Ålesund kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kontaktperson: Anne Hollingen tlf 908 06 996/epost: anne.hollingen@helse-mr.no


Påmelding innan 1.november 2017

Fagdagen er gratis.

Det vil bli servert enkel lunsj.
 

Påmeldingsskjema:

I skjemaet kan du gjere greie for spesielle behov som t.d. behov for tolketeneste, særskilte behov knytta til mat og eventuelt anna. Lokalet har teleslynge.

Klikk her for å gå til påmeldingsskjema.

Sist endra 09.10.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
Login for redigering