Høyring: Økonomiplan 2018 - 2021

Økonomiplan 2018 - 2021.jpg - Klikk for stort bilete Økonomiplan 2018-2021. Høyringsfristen er 14 dagar, sett til 21.09.2017, same dag som kommunestyret skal handsama økonomiplanen.

 Høyring inneheld: 
 • Formannskapet si tilråding til kommunestyret
 • Økonomiplan 2018-2021, administrativt framlegg
 • Endringar og tillegg til økonomiplan 2018-2021
 • Tilråding frå samfunnsutvalet  
 • Tilråding frå levekårutvalet
 • Endringar og tillegg til økonomiplan 2018-2021, oppdatert siste side.
 • Tilråding frå råd for likestilling av funksjonshemma.

Merknad til Økonomiplan 2018- 2021.Høyring sendast til: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta eller på e-post: postmottak@orsta.kommune.no

Merk merknaden med saksnummer 2017/1500.

Les heile dokumetet her.
Sist endra 19.09.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
 • Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing
  Styrarar og pedagogisk leiarar frå alle barnehagane i Ørsta var torsdag og fredag samla i Loen til leiarsamling.
 • Saman om Ørstabarnehagen
  I dag, 24. mars held Ørstabarnehagen studiedag på Ørsta kulturhus. Vel 230 tilsette er samla til startskotet for utviklingsarbeidet ”Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing”.
Login for redigering