Privatøkonomi

Ein sunn og god privatøkonomi vil seie at du har god oversikt og kontroll over inntekter og utgifter.
 
Enkelte gonger er der likevel ulike tilhøve som verkar inn på privatøkonomien slik at ein få kortvarige eller langvarige problem.