Kommuneplan arealdel

Ei oversikt over alle godkjende kommuneplanar og kommuneplanar under arbeid finn du på www.ørstakart.no

 

Gjeldande arealdel av kommuneplanen er frå 1991. I tillegg til denne er det laga eigne kommunedelplanar for Ørsta sentrum og HovdebygdaBondalseidetVartdal og for fv655 frå Ørsta sentrum til Høgebrua. 

 

Følg med på kommunen sine sider eller ta kontakt med Plan- og miljøavdelinga for meir informasjon.

 

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 21.10.2016
Fant du det du lette etter?