Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ein gjennomgang av gjeldande planar og ei vurdering behov for nye- eller oppdatering av planar. I planstrategien har kommunestyret gitt sine prioriteringar for kva planoppgåver som skal gjennomførast til kva tid. Planstrategien skal reviderast seinast eitt år etter at nytt kommunestyre er konstituert etter val.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 19.02.2015
Fann du det du lette etter?