Startlån og tilskot til bustad

Hus - ikon - Klikk for stort bileteLån til husstandar med etableringsproblem på bustadmarknaden. 

 

 Søk startlån og tilskot her

 

Husbanken har i 2017 bevilga følgjande summar til kommunen:

 • 7 000 000 kr i startlånsmidlar
 • 1 500 000 kr i tilskot til etablering
 • 100 000 kr i tilskot til tilpassing


Husbanken skriv i vedtaket: "eit konkret mål for 2017 er at kommunane skal gi minst 50% av alle startlån og tilskot til etablering til barnefamiliar".

 

Kven er startlån og tilskot for?

Startlån og tilskot er for personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad, og som ikkje har moglegheit for å spare: (Informasjonen er henta frå husbanken.no).

Startlån og tilskot
Barnefamiliar
 • Du har barn og har økonomiske utfordringar med å skaffe ein eigna bustad
 • Du har behov for å sikre ein trygg, god og stabil busituasjon innan kort tid.
 • Du har problemer med å dekke bustadsutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli buande i bustaden.
Mottek trygd/ offentlige ytingar
 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikkje tilstrekkelig lån i vanlege bankar.
 • Du har høg nok inntekt til at du kan betjene eit startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
Lånetakar av bustad med gjelds-problem
 • Du har gjeld på bustad og annan gjeld med høg rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikkje å betjene noværande gjeld, men kan dekke utgiftene og behalde bustaden om låna vert refinansiert med startlån.
Andre
 • Du har særlege sosiale eller helsemessige utfordringar, og mangler ein eigna bustad.
 • Du har behov for å sikre ein trygg, god og stabil busituasjon innan kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne oppretthalde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høg nok inntekt til at du kan betjene eit startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

 

NB: Unge i etablerings-fasen er ikkje i målgruppa

 • Er du ungdom og manglar eigenkapital, er du ikkje i målgruppa for startlån.
 • Det er ein førestnad at du utnyttar dine moglegheiter for å spare opp nødvendig eigenkapital og søkjer lån i vanleg bank.
   

For meir informasjon, sjå:

 
 
 
Klagefrist er 3 veker etter at du mottok vedtaket.
Ørsta kommune, Dalevegn 6, 6153 Ørsta
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Oddvar Marøy Startlån
91851882
@ Oddvar Marøy
Husbanken . Husbanken .
81533370
@ Husbanken .

Nyhende