Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tek i mot og behandlar søknader om kommunale helse og omsorgstenester og vurderer behov for koordinerte tenester/ individuell plan.

Tildelingskontoret er breitt samansett der desse faggruppene er representert:

  • Sjukepleiar
  • Sosionom
  • Fysioterapeut
  • Helsesekretær

Tildelingskontoret gir informasjon og rettleiing, gjennomfører kartlegging og samarbeider med alle tenesteytane einignar innanfor helse og omsorgstenester i kommunen og i 2. linjetenesta.   

Tildelingskontoret held til i 1. etg på rådhuset og du kan nå oss på telefon 700 49 700.

Kontakt

Marianne Melle teamleiar
48236687
@ Marianne Melle
Skjalg Lindarende sakshandsamar
90566150
@ Skjalg Lindarende
Anne Marie Ørstavik sakshandsamar
90062856
@ Anne Marie Ørstavik
Wenche Flo tenesteleiar
95712120
@ Wenche Flo