Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tek i mot og behandlar søknader om kommunale helse og omsorgstenester og vurderer behov for koordinerte tenester/ individuell plan.

Tildelingskontoret er breitt samansett der desse faggruppene er representert:

  • Sjukepleiar
  • Sosionom
  • Fysioterapeut
  • Helsesekretær

Tildelingskontoret gir informasjon og rettleiing, gjennomfører kartlegging og samarbeider med alle tenesteytane einignar innanfor helse og omsorgstenester i kommunen og i 2. linjetenesta.   

Tildelingskontoret held til i 1. etg på rådhuset og du kan nå oss på telefon 700 49 700.

Kontakt

Skjalg Lidarende sakshandsamar
90566150
@ Skjalg Lidarende
Runa Bakke tenesteleiar Helse, tildeling og koordinering
91621147
@ Runa Bakke
Unni Bergdal sakshandsamar
95961471
@ Unni Bergdal
Mette Ulvestad Dyb sakshandsamar
90853250
@ Mette Ulvestad Dyb
Therese Garnes Pilskog konsulent
90943140
@ Therese Garnes Pilskog
Marianne Melle teamleiar
48236687
@ Marianne Melle