Kreftsjukepleiar/ kreftkoordinator

Ørsta kommune har eigen kreftsjukepleiar/kreftkoordinator som kan tilby hjelp og støtte til kreftramma og deira pårørande

Kreftsjukepleiar kan vere tilgjengeleg for kreftpasientar i ulike faser av sjukdomen, for pårørande og andre aktuelle. Kreftsjukepleiar kan gje råd, rettleiing og samtalar og vere med på å sikre ei trygg og heilskapleg omsorg i heimekommunen. Kreftsjukepleiar samarbeider tett med fastlegar og sjukehus. Vedkommende skal også vere ein ressursperson for anna helsepersonell, gje råd, rettleiing og undervisning.

Brosjyre kreftsjukepleie

Kontakt

Solfrid Simonnes de Crane kreftsjukepleiar/kreftkoordinator
41544806
@ Solfrid Simonnes de Crane
HBO Sentrum Heimebasert omsorg
47713099