Minstepensjon

Ein garantert minimumspensjon frå folketrygden. Han gjeld for pensjonistar som har full trygdetid (40 år) og får ugraderte ytingar. Minstepensjon blir utbetalt uavhengig av tidlegare inntekt.

Sist endra 29.11.2013
Fann du det du lette etter?