Ektefellepensjon

Pensjon/overgangsstønad til etterlevande ektefelle, registrert partnar eller samboar ved dødsfall.

Sist endra 29.11.2013
Fann du det du lette etter?