Barnetrygd

Barnetrygd vert som hovudregel gjeve automatisk for alle born under 18 år som er født i Noreg. Barnetrygda skal vere ei hjelp til å dekkje utgifter ved å ha born. Barnetrygda vert betalt til mor, med mindre foreldra gjev melding om at far skal ha barnetrygda utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftleg avtale om delt bustad for barnet kan velje å dele barnetrygda.
 
Dersom du er einsleg forsørgjar, kan du få barnetrygd for eitt barn meir enn det du faktisk bur saman med (utvida barnetrygd). 
 

Sist endra 04.01.2018

Kontakt

NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10 NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10
55553333

Nyhende