Frikort for helsetenester

Frikort for helsejenester får du når du har betalt over eit bestemt beløp i eigenandelar. Når du syner fram frikort, slepp du å betale eigenandelar for resten av kalenderåret.

Der er to frikortordningar, ein for eigenandelstak 1 og en for eigenandelstak 2. Dei gjeld for ulike tenester. Har du fått frikort i den eine ordninga, kan du ikkje nytte det i den andre ordninga.

Meir info om frikort