Frikort for helsetenester

Frikort for helsejenester får du når du har betalt over eit bestemt beløp i eigenandelar. Når du syner fram frikort, slepp du å betale eigenandelar for resten av kalenderåret.
 
Der er tofrikortordningar, ein for eigenandelstak 1 og en for eigenandelstak 2. Dei gjeld for ulike tenester. Har du fått frikort i den eine ordninga, kan du ikkje nytte det i den andre ordninga.

Meir informasjon som frikort

Sist endra 04.01.2018
Fann du det du lette etter?