Helse og omsorg: Kontaktinfo

Sentralbord Ørsta kommune: 700 49 700

Bruk av andre kommunikasjonsverkty på sjukeheimane

 

Teneste

Leiar

Helsestasjon
94 16 78 48

Ingun Håheim Fjørtoft, einingsleiar

97 42 34 24

Ergo/fysio/friskliv
Ergo
Fysio
Friskliv

Ragnhild Svensli, einingsleiar

48 99 79 22

Psykisk helse og rus

95 29 78 34 (heile døgnet)

Joanne Aarseth, einingsleiar

99 49 51 11

 

Heimebaserte tenester HBO

Sentrum: 47 71 30 99

Aust og vest: 96 09 82 46
(Begge soner, heile døgnet)

Laila Bjørkedal, einingsleiar sone AUST

95 20 78 29
__________

Nina Ulstein, einingsleiar sone VEST

95 36 07 59

Heimebaserte tenester HBO
Bakk-Ola-marka

47 71 35 35 (dag/kveld)

94 79 87 36 (natt)

Grete Hagen Myklebust, einingsleiar

90 21 94 43

Bu og habilitering - Dalevegen
46 90 27 84 (heile døgnet)

Guro Bakke Liaskar, einingsleiar

90 10 32 23

Bu og habilitering –
Bakk-Ola-marka

47 64 04 47 (dag/kveld)

47 62 71 37 (natt)

Laila Sandvik, einingsleiar

48 11 02 64

Aktivitetsenter BakkOla-marka
90 26 72 27

Driftansvar: Sissel Andersen

95 99 27 85

 

Sjukeheimane
 

 

Leiar

Hjørundfjordheimen
Bufelleskap og HBO

700 45 750

Ingunn Flo
Einingsleiar Hjørundfjordheimen

91 35 36 06

Vartdal Helsetun
Bufelleskap og HBO

700 45 000

 

Kirsti Hånes Vartdal
Einingsleiar Vartdal helsetun

95 17 11 45

Ørstaheimen

Leiar

Sentralbord
700 48 800
 

Sylvi Romestrand
700 48 804

Korttidsavdelinga
700 48 820

Dagrun Opsal 
700 48 822

Bakketun
700 48 830

Kyrre Skavøy 
700 48 832

Vallastova
700 48 860

Lisa Korsfur Silseth 
700 48 862 

Solkroken
700 48 840

Ingrid Mork
700 48 842

Vaskeri
700 48 819

 

Felleskjøkken: 700 48 890 

For matombering, endring i bestilling: 700 48 850 

Arne Kåre Engeset
700 48 892

Tilsynslege Linda G. Fonseca 
700 48810

 

 

Kart over helse- og omsorgstenester