AKTUELT NO:

Tomter: Sætrebakkane


Tomter som er merka med "L" er ledige.
Tomter som er merka med "R" er reserverte.

Pris

Sætrebakkane
Tomt Areal (m2) Tomtepris 2022 (NOK)
T2 913 403.492

Merk deg at det er Sunnmørskart som til ei kvar tid er den oppdaterte kjelda på om ei tomt er ledig eller seld. 

Sjå tomter i Sunnmørskart

Sjå reguleringsplan i planinnsyn

Kontakt

Arnstein Nupen jurist
48074265
@ Arnstein Nupen