Avlaup

Kommunen er ansvarleg for at alle som er knytt til kommunale avlaupleidningar, får leida bort sitt avlaupvatn og reinsa dette i samsvar med til statlige krav og lokale mål.


Plikt som abonnent

  • Kjenne til rettar og plikter fastsett i avtalevilkåra: "Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup ".
  • Etterkomme krav om omlegging på private stikkleidningar i samband med omlegging av hovudleidningsnett til kommunen.
  • Utbetre feil og manglar ved egne stikkleidningar og gjennomføre naudsynte tiltak på eige avlaupnett.
  • Ikkje kaste miljøfarlig avfall, fett og/eller andre gjenstandar i toalett eller avlaup som vil skape problem på reinseanlegg og hindre miljøvennlig bruk av slam.


Lenker: www.dovett.no og www.fettvett.no


Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup kan bestillast frå Kommuneforlaget, tlf 24132850


Utslepp av olje, feitt eller anna forureining

For verksemder med utslipp av olje, fett eller anna forureining er det krav om etablering av olje og fettutskiljar  samt krav om løyve for påslepp til kommunal leidning.

 

 

 

 

 

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 04.01.2018
Fant du det du lette etter?

Nyhende

  • Registrering for fritidsbustader
    Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning hentar inn informasjon om fritidsbustadane i kommunen. Vi ber difor om at alle med fritidsbustad på Bondalseidet og Standalseidet svarar på dette spørjeskjemaet NB: Om du opplev problem med skjemaet eller lurer på noko. Ta kontakt med Ole Nedreberg, tilsyn@orsta.kommune.no, 48 89 52 36.Takk på førehand.
  • Bygg og bu i Ørsta
    Ørsta kommune har ledige bustadtomter både i sentrumsområda og i krinsane Vartdal, Hjørundfjord og Barstadvik. Ønskjer du nærare informasjon om eit område og om ledige tomter, kan du kontakte kommunen.

snakk med oss.png

Kontakt

Ole Idar Fiksdal Avdelingsingeniør vatn og avløp
90284148
@ Ole Idar Fiksdal
Malvin Fremmerlid Avdelingsingeniør anlegg
95115737
@ Malvin Fremmerlid