Kommunalteknikk

Seksjon for tekniske tenester har kontor på rådhuset i Ørsta sentrum og består av tre einingar. Teknisk sjef skal leggje til rette for eit aktivt tilbod om bustadtomter og næringsutvikling i kommunen, etter dei gjeldande politiske føringane. 
 
 • Byggesak og oppmåling: har ansvar for sakshandsamming, kart og oppmålingstenester. 
 • Brann og redning: har ansvar brannberedskap og førebyggjande arbeid inkludert feiing.
 • Kommunalteknikk: har driftsansvar for kommunale vegar, vassforsyning og avløp, park og kyrkjegard. 

 

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på mobiltelefon: 900 49 760

 
Fann du det du lette etter?

Nyhende

 • Avlesing av vassmålar 2018
  I første halvdel av januar 2019 vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.
 • Stadfesting: Feiing av fyringsanlegg fritidsbustad
  Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning skal utføre feiing av fyringsanlegget i dykkar fritidsbustad.
 • Registrering for fritidsbustader
  Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning hentar inn informasjon om fritidsbustadane i kommunen.
 • Bygg og bu i Ørsta
  Ørsta kommune har ledige bustadtomter både i sentrumsområda og i krinsane Vartdal, Hjørundfjord og Barstadvik. Ønskjer du nærare informasjon om eit område og om ledige tomter, kan du kontakte kommunen.

Chat ikon

Kontakt

Ulf Kristian Rognstad Einingsleiar kommunalteknikk
95155275
@ Ulf Kristian Rognstad
Thomas Winther Leira Brannsjef
90749112
@ Thomas Winther Leira
Kåre Hjelle Einingsleiar bygg- og oppmåling
70049790
@ Kåre Hjelle