Kommunalteknikk

Seksjon for tekniske tenester har kontor på rådhuset i Ørsta sentrum og består av tre einingar. Teknisk sjef skal leggje til rette for eit aktivt tilbod om bustadtomter og næringsutvikling i kommunen, etter dei gjeldande politiske føringane. 
 
  • Byggesak og oppmåling: har ansvar for sakshandsamming, kart og oppmålingstenester. 
  • Brann og redning: har ansvar brannberedskap og førebyggjande arbeid inkludert feiing.
  • Kommunalteknikk: har driftsansvar for kommunale vegar, vassforsyning og avløp, park og kyrkjegard. 

 

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på mobiltelefon: 900 49 760

 
Fann du det du lette etter?

Nyhende

Chat ikon

Kontakt

Ulf Kristian Rognstad Einingsleiar kommunalteknikk
95155275
@ Ulf Kristian Rognstad
Thomas Winther Leira Brannsjef
90749112
@ Thomas Winther Leira
Kåre Hjelle Einingsleiar bygg- og oppmåling
70049790
@ Kåre Hjelle