Kommunalteknikk

Seksjon for tekniske tenester har kontor på rådhuset i Ørsta sentrum og består av tre einingar. Teknisk sjef skal leggje til rette for eit aktivt tilbod om bustadtomter og næringsutvikling i kommunen, etter dei gjeldande politiske føringane. 
 
  • Byggesak og oppmåling: har ansvar for sakshandsamming, kart og oppmålingstenester. 
  • Brann og redning: har ansvar brannberedskap og førebyggjande arbeid inkludert feiing.
  • Kommunalteknikk: har driftsansvar for kommunale vegar, vassforsyning og avløp, park og kyrkjegard. 

 

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på mobiltelefon: 900 49 760

 

Kontakt

Ulf Kristian Rognstad tenesteleiar
95155275
@ Ulf Kristian Rognstad