Drift og vedlikhald oppvekstbygg

Ansvarleg for drift og vedlikehald av adminstrasjonsbygg, vaksenopplæring, skular, barnehagar, idrettshallar og kulturbygg.

Spørsmål om drift og vedlikehald til oppvekstbygg og idrettshallar skal rettast til einingsleiar. Skader og driftsforstyrrelser skal meldast snarast.

Kontakt

Roger Ove Steinnes Einingsleiar
97103797
@ Roger Ove Steinnes