Drift og vedlikehald institusjonar og helsebygg.

Ansvarleg for drift og vedlikehald av institusjonar, helsebygg og kommunale bustader.

Spørsmål om drift og vedlikehald av bygningane skal rettast til einingsleiar. Skader og driftsforstyrrelser skal meldast snarast.

Kontakt

Odd-Robert Støylen einingsleiar helse og bustad
90865594
@ Odd-Robert Støylen