Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Universell utforming

Utforming av bygg, produkt og område utført på ein slik måte at alle, så langt det er mogleg, kan nytte dei utan behov for tilpassing. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket og alder som funksjonsevne.

 

Etter plan og bygningslova sitt formål, skal universell utforming takast omsyn til allereie under planleggjing.

 

Fann du det du lette etter?