Bygging

Dersom du har planar om å gå i gang med et byggjetiltak, enten det dreier seg om til dømes nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, treng du godkjenning frå bygningsmyndigheitene i kommunen. 

Kommunen skal gjennom si byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivinga vert halde, og legge til rette for at arealbruk og busetnad vert til størst mogleg gavn for den einskilde og samfunnet.

Byggesaksgebyr

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Elling Flister Sakshandsamar byggesak
46951775
@ Elling Flister
Hallvard Yksnøy Bergmann Sakshandsamar byggesak
47677342
@ Hallvard Yksnøy Bergmann

Nyhende