Byggehjelparen

Dersom du har planar om å gå i gang med et byggjetiltak, enten det dreier seg om til dømes nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, treng du godkjenning frå bygningsmyndigheitene i kommunen. 

Kommunen skal gjennom si byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivinga vert halde, og legge til rette for at arealbruk og busetnad vert til størst mogleg gavn for den einskilde og samfunnet.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering