Byggehjelparen

Dersom du har planar om å gå i gang med et byggjetiltak, enten det dreier seg om til dømes nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, treng du godkjenning frå bygningsmyndigheitene i kommunen. 

Kommunen skal gjennom si byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivinga vert halde, og legge til rette for at arealbruk og busetnad vert til størst mogleg gavn for den einskilde og samfunnet.

Byggesaksgebyr

Byggesaksblankettar

Fann du det du leita etter?

snakk med oss.png

Kontakt

Kåre Hjelle Einingsleiar bygg- og oppmåling
70 04 97 90
@ Kåre Hjelle
Elling Flister Sakshandsamar byggesak
469 51 775
@ Elling Flister
Hallvard Yksnøy Bergmann Sakshandsamar byggesak
476 77 342
@ Hallvard Yksnøy Bergmann
Login for redigering