Veke 48: Nytt frå brannvakta


Brann- og redningsloggen 22.11.22 – 29.11.22

  • 13:54 Tysdag bistod ØBR dronegruppe teknisk vakt med utsjekking av drivande gjenstand på Ørstafjorden. Frå land såg det ut til å vere ein kabel eller rør. Etter nærare inspeksjon viste det seg å vere store flak med samanfrosne blad som mest truleg kjem frå Ørstaelva. Det var vurdert som uproblematisk.
  • 13:37 Torsdag rykte vaktlag 3 ut til automatisk brannalarm frå Ørsta ungdomsskule. På staden kom det fram at alarmen skuldast støv frå arbeid på eit teknisk rom i bygget. Ingen brann.
  • 16:00–17:30 Fredag ettermiddag hadde vaktlag 4 kontroll av utstyr og bilar, samt hadde oppfrisking av sotbrannteori og gjennomgang av sotbrannutstyret.
  • 14:41 Laurdag ettermiddag rykte brannkonstablane ved Vartdal brannstasjon ut til trafikkulukke med tre bilar på Masdal.  Brannkonstablane sikra skadestaden og dirigerte trafikk. Skilt i forbindelse med vegarbeid hadde blåst ned. Brannvesenet meldte dette vidare til VTS.
Bildet viser store flak med samanfrosne blad i vatnet. - Klikk for stort bileteDrivande gjenstand på Ørstafjorden var store flak av samanfrosne blad. Ørsta brann og redning