Brann og beredskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning i sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Ørsta brann og redning har stasjonar i sentrum, på Vartdal og på Sæbø. I tillegg er det branndepot på Øye og Bjørke.I Ørsta sentrum er det beredskapsvakt med 5 mannskap på vakt til ei kvar tid. Dei som ikkje har vakt vert utkalla ved større hendingar. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med nabokommunane. 

Førebyggjande brannvern
 

Brann kan førebyggjast, og dermed spare både menneskeliv og store materielle verdiar.
Brannførebyggjande arbeid er eit nasjonalt satsingsområde.
Informasjon, rettleiing, pålegg , branntilsyn og feiing skal hindre situasjonar som kan føre til brann eller andre uynskja hendingar.
Dersom det først brenn, skal bygningskonstruksjon og materialval bidra til at skadeomfanget vert minst mogleg.

Brannførebyggjande avdeling har som hovudoppgåve å førebyggje brann og andre ulykker.
Førebyggjande verksemd kan vere alt frå synfaring og tiltak mot risikoobjekt, som t.d. kontrollar av
utestadar og tilsyn på kjøpesenter og bedrifter, til informasjon til innbyggjarane om korleis dei sjølve
kan førebyggje ulykker.

Alle bustadar med fyringsanlegg skal ha feiing og tilsyn.

Ureining


Akutt utslepp av farleg stoff som kan medfør ureining av miljøet skal varslast til tlf.110.
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.
 • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
  Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.
 • Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing
  Styrarar og pedagogisk leiarar frå alle barnehagane i Ørsta var torsdag og fredag samla i Loen til leiarsamling.
 • Saman om Ørstabarnehagen
  I dag, 24. mars held Ørstabarnehagen studiedag på Ørsta kulturhus. Vel 230 tilsette er samla til startskotet for utviklingsarbeidet ”Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing”.

snakk med oss.png

Kontakt

Thomas Winther Leira Brannsjef
907 49 112
@ Thomas Winther Leira
Kurt Kristiansen Brannmeister/Varabrannsjef
402 44 710
@ Kurt Kristiansen
Hege Leite Branningeniør
70 04 97 72
@ Hege Leite
Aret Engjaberg Feiar
70 04 97 83
@ Aret Engjaberg
Ole Nedreberg Feiar
70 04 98 19
@ Ole Nedreberg
Vakthavande overbefal Nødnummer brann 110
911 22 820
Login for redigering