Brann og beredskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykke ut ved brann, trafikkuhell, redning i sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver.

Ørsta brann og redning har stasjonar i sentrum, på Vartdal og på Sæbø. I tillegg er det branndepot på Øye og Bjørke.I Ørsta sentrum er det beredskapsvakt med 5 mannskap på vakt til ei kvar tid. Dei som ikkje har vakt vert utkalla ved større hendingar. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med nabokommunane. 

Førebyggjande brannvern
 

Brann kan førebyggjast, og dermed spare både menneskeliv og store materielle verdiar.
Brannførebyggjande arbeid er eit nasjonalt satsingsområde.
Informasjon, rettleiing, pålegg , branntilsyn og feiing skal hindre situasjonar som kan føre til brann eller andre uynskja hendingar.
Dersom det først brenn, skal bygningskonstruksjon og materialval bidra til at skadeomfanget vert minst mogleg.

Brannførebyggjande avdeling har som hovudoppgåve å førebyggje brann og andre ulykker.
Førebyggjande verksemd kan vere alt frå synfaring og tiltak mot risikoobjekt, som t.d. kontrollar av
utestadar og tilsyn på kjøpesenter og bedrifter, til informasjon til innbyggjarane om korleis dei sjølve
kan førebyggje ulykker.

Alle bustadar med fyringsanlegg skal ha feiing og tilsyn.

Ureining


Akutt utslepp av farleg stoff som kan medfør ureining av miljøet skal varslast til tlf.110.
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Lokal rammeplan i fokus
  Nok ein gong har den lokale rammeplanen til Ørstabarnehagen fått merksemd utanfor kommunegrensene. Denne gongen er det bladet Utdanning som har publisert ein artikkel om den felles satsinga til barnehagane i kommunen.
 • Vi skal ikkje jobbe meir, men smartare
  Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna i Ørsta kommune.
 • Dette er den nye barnevernssjefen
  Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.
 • Lokal rammeplan er på plass
  Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!
 • Barnevernstenesta Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta
  Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00.

snakk med oss.png

Kontakt

Thomas Winther Leira Brannsjef
907 49 112
@ Thomas Winther Leira
Kurt Kristiansen Brannmeister/Varabrannsjef
402 44 710
@ Kurt Kristiansen
Hege Leite Branningeniør
70 04 97 72
@ Hege Leite
Aret Engjaberg Feiar
70 04 97 83
@ Aret Engjaberg
Ole Nedreberg Feiar
70 04 98 19
@ Ole Nedreberg
Vakthavande overbefal Nødnummer brann 110
911 22 820
Login for redigering